• Call Us +662 156 9822 or +6686 804 5952
 • Email sale@gps-vehicle.com

GPS TRACKER OBD2 Teltonika FM1010 มาตรฐานยุโรป ติดตั้งง่าย ทุกชนิด

fm1010_640
3 5 3 Product
5 500,00 THB each

10 items in stock
+
Add to cart

จำหน่าย GPS TRACKER OBD2 ปลั๊กและติดตาม ง่ายสะดวกการติดตั้ง Teltonika FM1010 OBDII

 
 
 

FM1010

ติดตามยานยนต์แบบง่ายๆ ปลั๊กและเพลย์ Easy Plug & Play vehicle tracker

 • ติดตามรถยนต์ Car tracking
 • พฤติกรรมการกำหนดค่าอุปกรณ์ Configurable device behaviour
  • เพื่อปรับแต่งการรวบรวมข้อมูลและส่งต่อสำหรับแอพพลิเคชั่นที่แตกต่างกันประหยัดค่าแอร์ไทม์ To customize the data acquire & sending for different application and GSM costs saving
 • ติดตามแบบออนไลน์แม่นยำสูง Precise online tracking
  • ภายใต้เวลา ระยะทาง และ มุมเลี้ยวที่เปลี่ยนแปลง Under time, distance and corner alteration
 • รวมแผนการติดตามIntegrated scenarios
  • ความเร็วเกินกำหนด Over speeding
  • ตรวจสอบทริปเริ่มต้นและหยุด Trip start and end detection
 • มีแบตเตอรี่แบ็คอัพ Integrated back-up battery
 • อ่านข้อมูลล็อกจากระยะไกล Remote logs reading
  • สำหรับแก้ปัญหาอุปกรณ์จากระยะไกลร่วมกับผู้ผลิต For remote issue solving with manufacturer
 • ประหยัดพลังงานในโหมดหลับลึก Low energy consumption in deep sleep mode

อุปกรณ์ FM1010 เป็นแบบปลั๊กแอนเพลย์ง่ายสะดวกต่อการติดตามแบบเรียลไทม์ด้วยการเชื่อมต่อ GPS/GLONASS และGSM สามารถที่จะรวบรวมตำแหน่งของอุปกรณ์และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ส่งผ่านเครือข่าย GSM ไปยังเซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์นี้ออกแบบมาเหมาะสำหรับการค้นหาตำแหน่ง เช่น ระบบขนส่ง บริษัทรถเช่า บริษัททแท็กซี่ รถส่วนบุคคลและอื่น ๆ FM1010 is an easy plug and track realtime tracking terminal with GPS/GLONASS and  GSM connectivity,  which is  able  to  collect  device   coordinates  and  other  useful data to transfer them via GSM network to server .  This device is perfectly suitable for  applications  where  location  acquirement  of  remote  objects  is  needed:  fleet management,  car  rental  companies,  taxi  companies,  personal  cars  and  so  on..

การประยุกต์ใช้งาน Application:

 • ติดตามและวาดเส้นทาง Track and trace
 • การบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Road assistance
 • การติดตามรถยนต์ส่วนบุคคลและรถตู้ Personal car's and van tracking
 • การบริหารระบบขนส่ง Fleet management
 • บริษัทแท็กซี่ Taxi companies
 • บริษัทรถเช่า Car rental companies

รายละเอียดทางเทคนิค TECHNICAL DETAILS:

GSM:

 • รองรับ 4 แบนด์ 900/1800 เมกกะเฮิร์ตและ 850/1900 เมกกะเฮิร์ต Quad-band 900/1800 MHz; 850/1900 MHz
 • จีพีอาร์เอส คลาส 10  สูงสุดถีง 85.6 กิโลบิทต่อวินาที GPRS class 10 (up to 85,6 kbps);
 • ข้อความสั้น SMS (text/data)

GPS/GLONASS:

 • NMEA protocol compatible. Messages: GGA, GGL, GSA, GSV, RMC, VTG, TXT
 • ตัวรับสัญญาณ 32 แชนแนล 32 channel GPS/GLONASS receiver
 • ความไวในการเลือกรับสัญญาณสูงถึง 161 dBm Up to -161 dBm sensitivity

การเชื่อมต่อ Interface:

 • ดิจิตอลอินพุท 1 ช่องสงวนไว้สำหรับตรวจสอบสถานะการติดเครื่องยนต์ 1 Digital Input Reserved for Ignition Status Monitoring (depends on vehicle type)
 • มิเตอร์วัดอัตราเร่ง Accelerometer
 • แหล่งจ่ายไฟดีซี +10 - +16 โวลต์ Power supply (+10...+16) VDC
 • มีแบตเตอรี่สำรอง Integrated back-up battery (optional)
 • มีสายอากาศจีเอสเอ็มในตัวแบบเกนสูงInternal High  Gain GSM antenna
 • มีสายอากาศจีพีเอสในตัวแบบเกนสูง Internal High  Gain GPS/GLONASS antenna
 • ขนาด ยาว 50.7 มิลลิเมตร กว้าง 49.6 มิลลิเมตร สูง 25 มิลลิเมตร Dimensions: L(50,7mm)xW(49,6mm)xH(25mm)
 • แอลอีดี 2 สถานะ 2 Status LEDs
 • พอร์ตยูเอสบี USB Port
 • อัพโหลดคอนฟิกและเฟิร์มแวร์ผ่าน FOTA และสายต่อยูเอสบี Configuration and firmware upload (FOTA and via USB cable)

จุดเด่น Features:

 • ปลั๊กและติดตาม Plug and Track
 • ขนาดเล็กและง่ายต่อการติดตั้ง เชื่อมต่อโดยตรงยังคอนเนคเตอร์ OBD2 Small and easy to mount case – directly to car OBDII connector
 • สายอาการจีเอสเอ็มและจีพีเอสในตัว Internal GSM antenna and Internal GPS/GLONASS antenna allow mount FM1010 much easier
 • ติดตามแบบเรียลไทม์ Real Time tracking
 • อัลกอริทึมการรวมรวมข้อมูลแบบฉลาด อาศัยจากเวลา ระยะทาง มุมเลี้ยว การติดเครื่องยนต์ และ เหตุการณ์ Smart algorithm of data acquisition (time, distance, angle, ignition and event based)
 • ส่งผ่านข้อมูลแบบจีพีอาร์เอส Sending acquired data via GPRS (TCP/IP and UDP/IP protocols)
 • อัลกอริทึมการเชื่อมต่อจีพีอาร์เอสแบบฉลาด Smart algorithm of GPRS connections (GPRS traffic saving)
 • ทำงานในโหมดโรมมิ่ง Operating in roaming networks (preferred GSM providers list)
 • เหตุการณ์จากการตรวจจับอินพุทเอาท์พุท Events on I/O detection and sending via GPRS or SMS.
 • กำหนดการส่งข้อความสั่นถึง 24 ตำแหน่งหากไม่มีเครือข่ายGPRS Scheduled 24 coordinates SMS sending when GPRS not available
 • ล้อมกรอบการติดตามถึง 5 แบบทั้งสี่เหลี่ยมและวงกลม 5 geofence zones (rectangular or circle)
  • ป้องกันออกนอกเขตและกันขโมยรถ Auto  Geofencing  crested  for  car  towing  detection  and  car  theft  prevention
 • โหมดหลับลึก Deep Sleep mode (less than 2  mA power  consumption)
 • FOTA (firmware updating via GPRS)
 • โหมดการทำงาน 3 แบบคือ บ้าน โรมมิ่งและไม่รู้จัก 3  operational  modes (Home,  Roaming,  Unknown)  based  on  operator
 • แผนการติดตาม Integrated  scenarios:
  • ความเร็วเกินกำหนดเพิ่มความปลอดภัยแก่คนขับป้องกันการถูกลงโทษ Over  speeding  to  secure  driver  and  prevent  penalties
  • ตรวจจับทริปเริ่มต้นและสิ้นสุด Trip  start  and  end  detection
 • อุปกรณ์ FM1010 สนับสนุนการอ่านล็อกจากระยะไกล FM1010  supports  a  remote  logs  reading
  • FM1010 รองรับการอ่านข้อมูลล็อกสำหรับการตรวจเช็คอุปกรณ์จากระยะไกลโดยอาศัยเครือข่าย GPRS ทำให้การแก้ไขอุปกรณ์ได้รวดเร็ว นอกจากนี้โรงงานยังสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาด จากเครือข่าย SMS/GPRS จากการตั้งเวลา FM1010  supports  remote  diagnostic  logs  functionality  using  GPRS.  Possible  issues  resolving  becomes faster .  Manufacturer  can  read  logs  remotely  using  SMS/GPRS  to  diagnose  the  FM1010  and  timely respond  to  the  fault.
t.ly/Ei7C
 

GPS VEHICLE LOGO

บจก. ไทย พรอสเพอรัส ไอที

119/908 หมู่ที่ 1 เพอร์เฟคเพลส รัตนาธิเบศร์ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ประเทศไทย 

โทร 02-156-9822 , 02-156-9821 มือถือ 086-804-5952 อีเมลล์:sale @ gps-vehicle.com This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เพิ่มเพื่อนทันที@gpsvehicle เพิ่มเพื่อน@gpsvehicle

gps vehicle line id