• Call Us +662 156 9822 or +6686 804 5952
  • Email sale@gps-vehicle.com

GPS กรมการขนส่งทางบกรับรอง รถขนส่งวัตถุอันตราย รถพ่วงลากจูง 3Gแท้ Meitrack T333 อ่านใบขับขี่กรมขนส่งได้ทุกชนิด

t333
3.98148 5 54 Product
7 000,00 THB each

20 items in stock
+
Add to cart

Meitrack T333 (3G GPS )

ขาย 3G GPS กรมการขนส่งทางบกรับรอง ราคาถูก T333/T1 รถพ่วงลากจูง สิบล้อ รถขนส่งวัตถุอันตราย  อ่านบัตรขนส่งได้ทั้ง 8 ชนิด ผ่านกสทช.และกรมการขนส่งทางบกรับรอง

ติดตั้งเองได้ พร้อมเอกสารคู่มือการติดตั้ง สั่งควบคุมเครื่องผ่านทาง TCP/IP, UDP และ SMS ได้ง่าย ๆ ปรับเปลี่ยนการโปรแกรมบัตรใบขับขี่ได้ถึง 8 ชนิดพร้อม ๆกัน รองรับการนำอุปกรณ์ออกในขณะใช้งานได้ยาวนานถึง 10 ชั่วโมงเต็ม มั่นใจได้ว่าเป็นสินค้ามาตรฐาน ยอดขายดีเป็นอันดับต้น ๆในบ้านเรา สั่งซื้อสินค้าจีพีเอสของแท้ ตรงรุ่นเครื่องบันทึกการเดินทางได้ที่นี่เท่านั้น หมายเลขรับรอง 100/2559

  

รายการ(Items)

คุณลักษณะเฉพาะ(Specifications)

มิติ(Dimensions)
 
หนัก(Weight)
190กรัม(g)
แรงดันขาเข้า(Input Voltage)
ไฟตรง 9โวลต์~36โวลต์/1.5แอมป์
ขนาดแบตเตอรีสำรอง(Back-up Battery)
850มิลลิแอมป์(mAh)/3.7โวลต์
การสิ้นเปลือง(Power Consumption)
กระแสสแตนบาย 85มิลลิแอมป์
อุณหภูมิทำงาน (Operating Temperature)
-20°เซลเซียส~55°เซลเซียส
ความชื้น(Humidity)
5%~95%
เวลาทำงาน(Work Time)
43 ชั่วโมงขณะอยู่โหมดประหยัดพลังงาน และ 10 ชั่วโมงในโหมดปกติ
LED
มีหลอดไฟแอลอีดี 2 หลอดสำหรับแสดงสัญญาณ GPS, GSM และสถานะอื่นๆ
ปุ่มกด (Button)
1 SOS และ สวิทช์เปิด/ปิด (on/off)
ไมโครโฟน (Microphone)
ออฟชั่น (Optional)
เมมโมรี(Memory)
8M
ตัวตรวจจับ(Sensor)
ความเคลื่อนไหว(Motion) และ อัตราเร่ง(accelerometer)
ความถี่จีเอสเอ็ม(GSM Frequency)
GSM/GPRS 900/1800MHz
UMTS/HSPDPA 900/2100MHz
เซ็นเซอร์(Sensor)
3D acceleration sensor (for vibration, wake-up, and towing alarms)
ความไวสัญญาณจีพีเอส(GPS Sensitivity)
-161dB
ความแม่นยำ(Accuracy)
10 meters, 2D RMS
I/O
3 ดิจิตอลอินพุท ( 1 บวก และ 2 ลบ )2 อนาล็อกอินพุท 3 เอาท์พุท 1RS232 Interface (สำหรับเชื่อมต่อ หูฟัง(handset)/เครื่องอ่าน RFID /กล้อง(camera)/จอ LCD/จอ LED) 1 พอร์ตUSB
 
อุปกรณ์รองรับระบบ 3G ขาย GPS กรมการขนส่งทางบก ราคาถูก รถพ่วงลากจูง  สิบล้อ สาธารณะ ส่วนบุคคล  Meitrack T333/T1 ผ่านมาตรฐาน CE ได้รับใบอนุญาตขนส่ง ต่อทะเบียนได้ ของแท้ 100% รองรับเครือข่ายมือถือ 3G ทุกค่าย ใช้งานได้ยาวนานกว่า  จีพีเอส สิบล้อ  รถขนส่งวัตถุอันตราย Meitrack T333 (ตรงรุ่นเครื่องบันทึกการเดินทาง) รองรับ 3G อ่านบัตรใบขับขี่ขนส่งได้ทั้ง 8 ประเภท
 
3G ขาย GPS กรมการขนส่งทางบกรับรอง ราคาถูก ที่นิยมใช้งานสูงสุดในปัจจุบัน รองรับ 10 ล้อ สาธารณะ ส่วนบุคคล รถขนส่งวัตถุอันตราย 3G GPS Meitrack T333/T1 เชื่อมต่อกับกรมการขนส่งทางบก ใช้งานกับใบขับขี่ของกรมการขนส่งทางบกได้ทุกประเภท ต้องเลือกใช้ 3G GPS Meitrack T333/T1 ที่บจก.ไทย พรอสเพอรัส ไอที เท่านั้น  อุปกรณ์รองรับระบบ 3G รถพ่วงลากจูง สาธารณะ ส่วนบุคคล  สิบล้อ Meitrack T333/T1 ตรงรุ่นกับเครื่องบันทึกการเดินทาง
 
3G GPS TRACKER T333
 

ชนิดของบัตรใบขับขี่ขนส่งทั้ง 8 ประเภท

 
ใบอนุญาตขับรถ บ1
บ.1
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับร ถเฉพาะส่วนบุคคล  สำหรับร ถที่มีน้ำหนักร ถและน้ำหนักบรรทุกรวมกันไม่เกินสามพันห้าร้อยกิโลกรัมที่มิได้ใช้ขนส่งผู้โดยสาร หรือสำหรับร ถขนส่งผู้โดยสารไม่เกินยี่สิบคน
ใบอนุญาตขับรถ ท1
ท.1
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับร ถทุกประเภท สำหรับร ถที่มีน้ำหนักร ถและน้ำหนักบรรทุกรวมกันไม่เกินสามพันห้าร้อยกิโลกรัมที่มิได้ใช้ขนส่งผู้โดยสาร หรือสำหรับร ถขนส่งผู้โดยสารไม่เกินยี่สิบคน
ใบอนุญาตขับรถ บ2
บ.2
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับร ถเฉพาะส่วนบุคคล สำหรับร ถที่มีน้ำหนักร ถและน้ำหนักบรรทุกรวมกันเกินกว่าสามพันห้าร้อยกิโลกรัมที่มิได้ใช้ขนส่งผู้โดยสาร หรือสำหรับร ถขนส่งผู้โดยสารเกินกว่ายี่สิบคน
ใบอนุญาตขับรถ ท2
ท.2
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับร ถทุกประเภท สำหรับร ถที่มีน้ำหนักร ถและน้ำหนักบรรทุกรวมกันเกินกว่าสามพันห้าร้อยกิโลกรัมที่มิได้ใช้ขนส่งผู้โดยสาร หรือสำหรับร ถขนส่งผู้โดยสารเกินกว่ายี่สิบคน
ใบอนุญาตขับรถ บ3
บ.3
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับร ถเฉพาะส่วนบุคคล สำหรับร ถซึ่งโดยสารใช้สำหรับลากจูงร ถอื่น หรือล้อเลื่อนที่บรรทุกสิ่งใด ๆบนล้อเลื่อนนั้น
ใบอนุญาตขับรถ ท3
ท.3
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับร ถทุกประเภท สำหรับร ถซึ่งโดยสภาพใช้สำหรับลากจูงร ถอื่น หรือล้อเลื่อนที่บรรทุกสิ่งใด ๆบนล้อเลื่อนนั้น
ใบอนุญาตขับรถ บ4
บ.4
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับร ถเฉพาะส่วนบุคคล สำหรับร ถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย
ใบอนุญาตขับรถ ท4
ท.4
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภท สำหรับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย
 
หมายเหตุ ราคาดังกล่าวไม่รวมราคาเครื่องรูดบัตรและใบอนุญาต
 
 

 

ตารางใช้ใบขับขี่กับร ถแต่ละประเภท

รถโดยสาร
บ1
บ2
บ3
บ4
ท1
ท2
ท3
ท4
รถโดยสาร ม.1

ส่วนบุคคล

ตรวจสอบที่นั่งผู้โดยสารก่อน

ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

ตรวจสอบที่นั่งผู้โดยสารก่อน

ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

ประจำทาง/ไม่ประจำทาง

 

 

 

 

ตรวจสอบที่นั่งผู้โดยสารก่อน

ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

รถโดยสาร ม.2

ส่วนบุคคล

ตรวจสอบที่นั่งผู้โดยสารก่อน

ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

ตรวจสอบที่นั่งผู้โดยสารก่อน

ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

ประจำทาง/ไม่ประจำทาง

 

 

 

 

ตรวจสอบที่นั่งผู้โดยสารก่อน

ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

รถโดยสาร ม.3

ส่วนบุคคล

ตรวจสอบที่นั่งผู้โดยสารก่อน

ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

ตรวจสอบที่นั่งผู้โดยสารก่อน

ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

ประจำทาง/ไม่ประจำทาง

 

 

 

 

ตรวจสอบที่นั่งผู้โดยสารก่อน

ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

รถโดยสาร ม.4

ส่วนบุคคล

 

ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

 

ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

ประจำทาง/ไม่ประจำทาง

 

 

 

 

 

ใช้ได้

ใช้ได้

ใช้ได้

รถโดยสาร ม.7
ส่วนบุคคล ตรวจสอบที่นั่งผู้โดยสารก่อน ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ตรวจสอบที่นั่งผู้โดยสารก่อน ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
ประจำทาง/ไม่ประจำทาง         ตรวจสอบที่นั่งผู้โดยสารก่อน ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
รถตู้โดยสาร
ส่วนบุคคล ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
ประจำทาง/ไม่ประจำทาง         ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
 
 

เงื่อนไขประเภทใบอนุญาตขับรถ

 
ประเภทใบอนุญาตขับรถ
เงื่อนไขการใช้ใบอนุญาตขับรถ
บ.1,ท.1
ร ถบรรทุกน้ำหนัก GVW น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3500 กิโลกรัม
ร ถโดยสาร ขนส่งผู้โดยสาร น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 คน
บ.2,ท.2 
ร ถบรรทุกน้ำหนัก GVW มากกว่า 3500 กิโลกรัม
ร ถโดยสาร ขนส่งผู้โดยสาร มากกว่า 20 คน
บ.3,ท3
ร ถซึ่งสภาพใช้สำหรับลากจูง
บ.4,ท.4
ร ถบรรทุกวัสดุอันตราย
บจก. ไทย พรอสเพอรัส ไอที ได้พัฒนาระบบการเชื่อมต่อเวบเซอร์วิสกับกรมการขนส่งทางบก ทำให้ข้อมูลจากอุปกรณ์ 3G รถพ่วงลากจูง สิบล้อ สาธารณะ ส่วนบุคคล รถขนส่งวัตถุอันตราย Meitrack T333 ตรงรุ่นเครื่องบันทึกการเดินทาง ลิงค์เข้ากับฐานข้อมูลของกรม"โครงการ ขับขี่ปลอดภัยใช้ GPS" ใช้ต่อทะเบียนได้ทันที หลังจากติดตั้ง มีใบรับรอง
gps ผ่านการรับรอง กรมการขนส่งทางบกgps ผ่านการรับรองกรมขนส่ง
 

GPS กรมการขนส่งทางบกGPS กรมขนส่ง

 

ขาย GPS กรมการขนส่งทางบกรับรอง ราคาถูก ทางกรมฯเองได้กำหนดแผนการดำเนินการไว้ตามชาร์ตด้านล่างนี้ เริ่มต้นใช้งานก่อนวันจริงวางแผนการติดตั้งก่อนการบังคับใช้จริง เพื่อป้องกันสินค้าขึ้นราคาย่อมเป็นสิ่งที่ปลอดภัย หากถึงเวลาบังคับใช้จริง หาสินค้าไม่ได้ ผลการประกอบการย่อมติดขัด สนใจสินค้าดีมีคุณภาพ ราคาประหยัด สมเหตุผล มีบริการหลังการขาย บริการโดยทีมงานมืออาชีพ อย่าลืมสั่งซื้อได้ที่นี่เท่านั้น สาธารณะใหม่ เริ่มติดตั้งจีพีเอส กรมขนส่งทางบกรับรอง รถพ่วงลากจูง 10 ล้อ รถขนส่งวัตถุอันตรายทันทีปี พ.ศ.2559 และต้องติดตั้ง จีพีเอส กรมขนส่งทางบกรับรอง รถพ่วงลากจูง สิบล้อ รถขนส่งวัตถุอันตราย  ให้เสร็จสิ้นทุกคันภายในปี พ.ศ. 2560

gps กรมการขนส่งทางบก

GPS กรมการขนส่งทางบก

ส่วนสิบล้อขึ้นไปและรถพ่วงลากจูง ที่จดทะเบียนใหม่เริ่มบังคับใช้ทันที ต้องติดตั้ง จีพีเอส กรมขนส่งทางบกรับรอง ภายในปี พ.ศ.2559 ทันที และต้องมีการติดตั้ง จีพีเอส กรมขนส่งทางบกรับรอง ครบถ้วนทุกคันภายในปี พ.ศ.2560 ตามแผนการสาธารณะ 10 ล้อขึ้นไปต้องติดตั้ง จีพีเอส กรมขนส่งทางบกรับรอง ภายในรอบปีภาษี 2561 ส่วนบุคคล 10 ล้อขึ้นไป ต้องติดตั้ง จีพีเอส กรมขนส่งทางบกรับรอง ภายในรอบปีภาษี 2562

 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

  1. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของร ถ สำหรับร ถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน ๔ (ร ถสองชั้น) พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นการกำหนดคุณลักษณะและระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของร ถที่ใช้ในการขนส่ง และเงื่อนไขการขอรับการรับรองอุปกรณ์ GPS จากกรมฯ รวมทั้งกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาในการติดตั้ง GPS ของร ถโดยสารมาตรฐาน ๔ (ร ถสองชั้น) ที่จดทะเบียนก่อน ๑ มกราคม ๒๕๕๖
  2. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของร ถที่ใช้ในการขนส่ง พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นการกำหนดคุณลักษณะและระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของร ถทั้งร ถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและร ถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ที่อยู่นอกเหนือจากประกาศตามข้อ ๑ และประกาศเดิมของร ถขนส่งวัตถุอันตราย
  3. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทและลักษณะของร ถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของร ถก่อนการจดทะเบียน พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
  4. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทและลักษณะของร ถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของร ถก่อนการตรวจสภาพร ถเพื่อต่ออายุทะเบียน พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ทั้งสองฉบับทั้ง 3 และ 4 เป็นการกำหนดเงื่อนเวลาของร ถโดยสารที่จดทะเบียนใหม่และร ถโดยสารที่ต่ออายุทะเบียน ทั้งที่ติดตั้ง GPS ไว้แล้วและยังไม่ได้ติดตั้ง
  5. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทและลักษณะของร ถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของร ถก่อนการจดทะเบียน พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
  6. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทและลักษณะของร ถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของร ถก่อนการตรวจสภาพร ถเพื่อต่ออายุทะเบียน พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ประกาศทั้งสองฉบับ 5 และ 6 เป็นการกำหนดเงื่อนเวลาของร ถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของที่จดทะเบียนใหม่และร ถทีต่ออายุทะเบียน ทั้งที่ติดตั้ง GPS ไว้แล้ว และยังไม่ได้ติดตั้ง

 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
 
 
 
 
 
 

GPS VEHICLE LOGO

บจก. ไทย พรอสเพอรัส ไอที

119/908 หมู่ที่ 1 เพอร์เฟคเพลส รัตนาธิเบศร์ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ประเทศไทย 

โทร 02-156-9822 , 02-156-9821 มือถือ 086-804-5952 อีเมลล์:sale @ gps-vehicle.com This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เพิ่มเพื่อนทันที@gpsvehicle เพิ่มเพื่อน@gpsvehicle

gps vehicle line id