• Call Us +662 156 9822 or +6686 804 5952
  • Email sale@gps-vehicle.com

แฟ้มผลงาน

บริการรถเช่าผู้บริหาร

บริการรถเช่าผู้บริหาร

รถเช่าผู้บริหาร เช่ารถตู้ H1 Hyundai H1 Deluxe สำหรับผู้บริหาร ด้วยมาตรฐานผู้นำด้านราคา ประสิทธิภาพของรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด 


ทัมงานจีพีเอสยานยนต์ ได้ติดตั้งระบบจีพีเอสติดตามรถยนต์ เพื่อควบคุมการใช้ความเร็วในการเดินทางของรถยนต์เช่าผู้บริหารของแวน-วีไอพี เพื่อให้รถยนต์ทุกคัน ที่ให้บริการมีความปลอดภัย ไม่ใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ถนอมเครื่องยนต์ และง่ายต่อการตรวจสอบพฤติกรรมของพนักงานย้อนหลัง เน้นคุณภาพเน้นประสิทธิภาพเลือกบริการจากจีพีเอสยานยนต์เท่านั้น

Date

22 เมษายน 2561

Categories

รถหรูผู้บริหาร

GPS VEHICLE LOGO

บจก. ไทย พรอสเพอรัส ไอที

119/908 หมู่ที่ 1 เพอร์เฟคเพลส รัตนาธิเบศร์ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ประเทศไทย 

โทร 02-156-9822 , 02-156-9821 มือถือ 086-804-5952 อีเมลล์:sale @ gps-vehicle.com This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เพิ่มเพื่อนทันที@gpsvehicle เพิ่มเพื่อน@gpsvehicle

gps vehicle line id