• Call Us +662 156 9822 or +6686 804 5952
  • Email sale@gps-vehicle.com
Previous Next

รถเครน รถบรรทุกเครื่องทุ่นแรง ลักษณะ5 บรรทุกเฉพาะกิจ

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

กรมการขนส่งทางบกบังคับให้รถเครน หรือจัดอยู่ในกลุ่มรถบรรทุกเครื่องทุ่นแรง ลักษณะ 5 บรรทุกเฉพาะกิจ ต้องติดตั้งระบบจีพีเอสติดตามรถบรรทุก เพื่อควบคุมพฤติกรรมการใช้งานบนท้องถนน จัดระเบียบให้มีวินัยไม่มีข้อยกเว้น การติดตั้งระบบจีพีเอสติดตามรถบรรทุกเป็นอีกวิธีหนึ่งในการควบคุม ลดปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมากในประเทศไทย อย่างน้อยผู้ประกอบการขนส่งต้องตระหนักในความรับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยการดูแลอุปกรณ์จีพีเอสติดตามรถบรรทุกให้ทำงานอยู่อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งควบคุมคนขับรถให้มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมายบ้านเมือง

GPS VEHICLE LOGO

บจก. ไทย พรอสเพอรัส ไอที

119/908 หมู่ที่ 1 เพอร์เฟคเพลส รัตนาธิเบศร์ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ประเทศไทย 

โทร 02-156-9822 , 02-156-9821 มือถือ 086-804-5952 อีเมลล์:sale @ gps-vehicle.com This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เพิ่มเพื่อนทันที@gpsvehicle เพิ่มเพื่อน@gpsvehicle

gps vehicle line id